"CĂCI ÎN EL LOCUIEŞTE TRUPEŞTE TOATĂ PLINĂTATEA DUMNEZEIRII. VOI AVEŢI TOTUL DEPLIN ÎN EL, CARE ESTE CAPUL ORICĂREI DOMNII ŞI STĂPÂNIRI."

COLOSENI 2:9-10

Versetul zilei preluat de pe BibleGateway.com.